Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Body Mind & More verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Geboortedatum

·       Geslacht

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

Body Mind & More verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Body Mind & More verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

·       Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren:

Body Mind & More zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar zoals de wet op de Rijksbelastingen vereist.

Delen met anderen:

Body Mind & More deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Body Mind & More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek:

Body Mind & More gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

info@petra-bodymindmore.nl

Body Mind & More zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Body Mind & More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@petra-bodymindmore.nl

Contactgegevens:

Wanneer u contact wilt opnemen met Body Mind & More, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                Sterrenlaan 110

Postcode en plaats:                                        2665 BV Bleiswijk

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  70895112

Telefoonnummer:                                            06 134 220 49

E-mailadres:                                                   info@petra-bodymindmore.nl